About me

Hello!

I am a passionate digital professional, enthused by the affordances of digital technology and its transformative potential for society. I have a particular interest in the evolution of, and the potential of online spaces as multifaceted communication tools, and have developed specialist knowledge of social media, digital storytelling and online behaviour through my work and interest in these subjects.

In my spare time I am kept busy by my rescue corgis and a growing love of gardening.

Helo!

Yr wyf yn weithiwr digidol proffesiynol sydd wedi cyffroi gan bosibiliadau technoleg ddigidol a’i botensial trawsnewidiol i gymdeithasau. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn esblygiad gofodau ar-lein, a’i photensial fel offer cyfathrebu amlweddog, ac wedi datblygu arbenigedd yn y cyfryngau cymdeithasol, gwaith straeon digidol ac ymddygiad ar-lein drwy fy ngwaith a diddordeb yn y pynciau hyn.

Rwy’n cadw yn brysur yn f’amser hamdden gan fy nghorgwn achub, a chariad cynyddol o arddio.

XSLT Plugin by Leo Jiang